Admitere în gimnaziu

 

  ANUNȚ IMPORTANT!

 •  NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE PENTRU CLASA a V-a: 26
 • REZULTATELE INIȚIALE SE AFIȘEAZĂ AZI, 11 IUNIE 2024, DUPĂ ORA 20:00, LA AVIZIERUL ȘCOLII ȘI PE SITE-UL www.cnislavici.ro.
 • CONTESTAȚIILE SE DEPUN LA SECRETARIATUL ȘCOLII ÎN DATA DE 12 IUNIE 2024, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00-12:00.
 • REZULTATELE FINALE SE AFIȘEAZĂ ÎN 12 IUNIE 2024, LA AVIZIERUL ȘCOLII ȘI PE SITE-UL www.cnislavici.ro.
 • CONFIRMAREA LOCULUI SE REALIZEAZĂ PÂNĂ ÎN DATA DE 19 IUNIE 2024, ORA 12:00, LA SECRETARIATUL ȘCOLII.

 

 

Condiții de admitere

 • Elevii dornici să studieze în clasa a V-a la Colegiul Național „Ioan Slavici” vor susține o probă interdisciplinară (limba română și matematică);
 • Subiectele pentru proba de examinare se elaborează conform programei școlare pentru clasa a IV-a avizată de MEN (vezi aici și aici);
 • Sunt declarați admiși elevii care, în ordinea descrescătoare a punctajelor cumulate obținute la cele două discipline de examen, ocupă cele 26 de locuri disponibile;
 • Criteriul de departajare în situațiile în care candidații au obținut același punctaj cumulat, este punctajul obținut la matematică.
 • Contestațiile se depun la secretariatul colegiului.

 

Subiecte și bareme clasa a V-a 2024

Limba și literatura română

Matematică

 

Rezultatele inițiale ale testării pentru admiterea în clasa a V-a 2024

 

Modele de subiect

<

Subiecte și bareme clasa a V-a 2023

Subiecte și bareme clasa a V-a 2022

Subiecte și bareme clasa a V-a 2021

Subiecte și bareme clasa a V-a 2020

Subiecte și bareme clasa a V-a 2019

Subiecte clasa a V-a 2018

Limba română 1, clasa a V-a

Limba română 2, clasa a V-a

Matematică 1, clasa a V-a

Matematică 2, clasa a V-a

 

Schema orară pentru clasa a V-a
Aria curriculară/DisciplinaNr. de ore alocate
Limbă și comunicare  
Limba și literatura română 4
Limba engleză 3
Limba germană/franceză 2
Matematică și științe ale naturii  
Matematică 4
Biologie

1

Om și societate

 

Istorie

2

Educație socială

1

Geografie

1

Religie

1

Arte

 

Educație plastică

1

Educație muzicală

1

Educație fizică, sport și sănătate

 

Educație fizică și sport

2

Tehnologii

 

Educație tehnologică

1

Informatică și TIC

1

Consiliere și orientare

 

Consiliere și dezvoltare personală (Dirigenție)

1

Numărul total de ore pe săptămână

26