Admitere în gimnaziu

 

Condiții de admitere

  • Elevii dornici să studieze în clasa a V-a la Colegiul Național „Ioan Slavici” vor susține o probă interdisciplinară (limba română și matematică) cu durata de o oră;
  • Subiectele pentru proba de examinare se elaborează conform programei școlare pentru clasa a IV-a avizată de MEN (vezi aici și aici);
  • Înscrierile se fac până vineri 11 iunie 2021, iar proba se va susține în data de 2 iulie 2021;
  • Sunt declarați admiși elevii care, în ordinea descrescătoare a punctajelor cumulate obținute la cele două discipline de examen, ocupă cele 30 de locuri disponibile;
  • Criteriul de departajare în situațiile în care candidații au obținut același punctaj cumulat, este punctajul obținut la matematică.
  • Contestațiile se depun la secretariatul colegiului.

 

Procedura privind examenul de admitere în clasa a V-a

 

Subiecte și bareme clasa a V-a 2020

Rezultatele inițiale ale testării pentru admiterea în clasa a V-a

Rezultatele finale după contestații pentru admiterea în clasa a V-a

 

 

Model de subiect

Subiecte și bareme clasa a V-a 2019

Subiecte clasa a V-a 2018

Limba română 1, clasa a V-a

Limba română 2, clasa a V-a

Matematică 1, clasa a V-a

Matematică 2, clasa a V-a

 

Schema orară pentru clasa a V-a
Aria curriculară/DisciplinaNr. de ore alocate
Limbă și comunicare  
Limba și literatura română 5
Limba engleză 3
Limba germană 2
Matematică și științe ale naturii  
Matematică 4
Biologie

1

Om și societate

 

Istorie

1

Geografie

2

Religie

1

Arte

 

Educație plastică

1

Educație muzicală

1

Educație fizică și sport

2

Tehnologii

 

Educație tehnologică

1

Consiliere și orientare (Dirigenție)

1

Numărul total de ore alocate pentru trunchiul comun

25

Discipline opționale

 

Prietenul meu, calculatorul

1

Numărul total de ore pe săptămână

26