Admitere în gimnaziu

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” anunţă organizarea probelor de cunoştinţe pentru înscrierea în clasa a V-a intensiv engleză, pentru anul şcolar 2018-2019.

 

Acte necesare

  • copie după certificatul de naștere al elevului/ elevei
  • adeverință de la școala de la care provine din care să reiasă faptul că a absolvit clasa a IV-a
  • adeverință cu vaccinările

 

Important! Pentru înscrierea elevilor este necesară doar copia certificatului de naștere, urmând ca pentru elevii admiși să se depună și restul actelor la secretariatul Colegiului Național „Ioan Slavici” într-un dosar plic.

 

Important!

  • Perioada înscrierii se termină Luni, 18 Iunie 2018, ora 12:00
  • Examinarea are loc Marți, 19 Iunie 2018, ora 9:00. Elevii vor fi prezenți la ora 8:30 având la ei carnetul de elev și instrumente de scris.

 

Condiții de admitere

  • Elevii dornici să studieze în clasa a V-a la Colegiul Național „Ioan Slavici” vor susține o probă interdisciplinară (limba română și matematică) cu durata de o oră;
  • Subiectele pentru proba de examinare se elaborează conform programei școlare pentru clasa a IV-a avizată de MECTS (vezi aici și aici);
  • Sunt declarați admiși elevii care, în ordinea descrescătoare a notelor, ocupă cele 30 de locuri disponibile;

 

Model de subiect

Subiecte clasa a V-a 2018

Limba română 1, clasa a V-a

Limba română 2, clasa a V-a

Matematică 1, clasa a V-a

Matematică 2, clasa a V-a

 

Schema orară pentru clasa a V-a
Aria curriculară/DisciplinaNr. de ore alocate
Limbă și comunicare  
Limba și literatura română 5
Limba engleză 3
Limba germană 2
Matematică și științe ale naturii  
Matematică 4
Biologie

1

Om și societate

 

Istorie

1

Geografie

2

Religie

1

Arte

 

Educație plastică

1

Educație muzicală

1

Educație fizică și sport

2

Tehnologii

 

Educație tehnologică

1

Consiliere și orientare (Dirigenție)

1

Numărul total de ore alocate pentru trunchiul comun

25

Discipline opționale

 

Prietenul meu, calculatorul

1

Numărul total de ore pe săptămână

26