Admitere în gimnaziu

 

ANUNȚ IMPORTANT!

 NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE PENTRU CLASA a V-a: 26

REZULTATELE INIȚIALE SE AFIȘEAZĂ AZI, 15 IUNIE 2023, DUPĂ ORA 19:00, LA AVIZIERUL ȘCOLII ȘI PE SITE-UL www.cnislavici.ro.

CONTESTAȚIILE SE DEPUN LA SECRETARIATUL ȘCOLII ÎN DATA DE 16 IUNIE 2022, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00-12:00.

REZULTATELE FINALE SE AFIȘEAZĂ ÎN 16 IUNIE 2023, LA AVIZIERUL ȘCOLII ȘI PE SITE-UL www.cnislavici.ro.

CONFIRMAREA LOCULUI SE REALIZEAZĂ PÂNĂ ÎN DATA DE 23 IUNIE 2023 LA SECRETARIATUL ȘCOLII.

 

 

Condiții de admitere

  • Elevii dornici să studieze în clasa a V-a la Colegiul Național „Ioan Slavici” vor susține o probă interdisciplinară (limba română și matematică);
  • Subiectele pentru proba de examinare se elaborează conform programei școlare pentru clasa a IV-a avizată de MEN (vezi aici și aici);
  • Sunt declarați admiși elevii care, în ordinea descrescătoare a punctajelor cumulate obținute la cele două discipline de examen, ocupă cele 26 de locuri disponibile;
  • Criteriul de departajare în situațiile în care candidații au obținut același punctaj cumulat, este punctajul obținut la matematică.
  • Contestațiile se depun la secretariatul colegiului.

 

Subiecte și bareme clasa a V-a 2023

Limba și literatura română

Matematică

 

Rezultatele inițiale ale testării pentru admiterea în clasa a V-a 2023

Rezultatele finale după contestații pentru admiterea în clasa a V-a 2023

 

 

Modele de subiect

Subiecte și bareme clasa a V-a 2022

Subiecte și bareme clasa a V-a 2021

Subiecte și bareme clasa a V-a 2020

Subiecte și bareme clasa a V-a 2019

Subiecte clasa a V-a 2018

Limba română 1, clasa a V-a

Limba română 2, clasa a V-a

Matematică 1, clasa a V-a

Matematică 2, clasa a V-a

 

Schema orară pentru clasa a V-a
Aria curriculară/DisciplinaNr. de ore alocate
Limbă și comunicare  
Limba și literatura română 4
Limba engleză 3
Limba germană/franceză 2
Matematică și științe ale naturii  
Matematică 4
Biologie

1

Om și societate

 

Istorie

2

Educație socială

1

Geografie

1

Religie

1

Arte

 

Educație plastică

1

Educație muzicală

1

Educație fizică, sport și sănătate

 

Educație fizică și sport

2

Tehnologii

 

Educație tehnologică

1

Informatică și TIC

1

Consiliere și orientare

 

Consiliere și dezvoltare personală (Dirigenție)

1

Numărul total de ore pe săptămână

26