Eco-Școală

Eco-Schools este un program pentru managementul mediului și certificarea școlilor care-l implementează, coordonat la nivel internațional de Fundația de Educație pentru Mediul Înconjurător (FEE), ce reunește 81 de organizații din 68 de țări, care acționează la nivel național în domeniul educației pentru o dezvoltare durabilă. Pe plan mondial, Programul mondial ECO-SCHOOLS este susținut de Uniunea Europeană, UNESCO și UNEP (Programul Națiunilor Unite pentru Mediu).

Programul Eco-Școala a debutat pe mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la necesitatea implicării tinerilor în  găsirea de soluții la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local. Participarea unităților școlare la Programul internațional Eco-Schools reprezintă oportunitatea realizării unor acțiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice, a părinților și cu un ecou important în rândul comunității locale. 

 

c

c

c

c

c

c

c

c
 

Colegiul Național „Ioan Slavici” face parte din programul Eco-Școala din anul 2006, an în care i-a fost acordat Steagul Verde. În ultimii șaisprezece ani, colegiul nostru a fost reevaluat ritmic, păstrându-și cu mândrie titlul de Eco-Școală și fiind actualmente singurul liceu din județ care se bucură de această apreciere. Prin participarea la programul mondial Eco-Școala:

  • colegiul contribuie la protejarea mediului înconjurător alături de alte şcoli, instituţii, din România şi din U.E.;
  • elevii identifică şi conştientizează problemele de mediu ale comunităţii locale, naționale și inclusiv mondiale;
  • elevii şi cadrele didactice se implică în responsabilizarea comunității locale în privința nevoii protejării mediului înconjurător: sănătatea mediului depinde de oameni;
  • elevii pun în practică sloganul CNIS, „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” (Mahatma Gandhi), prin oferirea unor exemple de bună – practică;
  • elevii îşi dezvoltă spiritului ecologic, iar prin intermediul lor şi comunitatea locală;
  • elevii promovează solidaritatea între generaţii prin antrenarea în acţivităţi a copiilor de grădiniță, a părinţilor, a agenţilor economici şi a altor voluntari ;
  • elevii marchează evenimente importante din calendarul ecologic;
  • elevii îşi dezvoltă creativitatea, spiritul critic şi propria personalitate pentru atingerea scopului propus.