Echipa Managerială

Director

alina

prof. dr. Alina DRAGOȘ

 • profesor de limba și literatura română
 • gradul didactic I
 • director adjunct în perioada 2016-2021
 • director din anul 2021

 

 

 

Directorul exercită conducerea întregii activităţi educative şi administrative a unităţii de învăţământ, fiind reprezentantul oficial al acesteia în relaţii cu terţe persoane fizice şi juridice. Directorul este preşedintele Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie.

Director adjunct

ionela

prof. Ionela MANDA

 • profesor de limba și literatura engleză
 • gradul didactic I
 • director adjunct din anul 2021

 

 

 

Directorul adjunct monitorizează calitatea procesului instructiv-educativ și răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară unităţii de învăţământ.

 

Membrii consiliului de administrație:

 • prof. dr. Alina DRAGOȘ - directorul colegiului, președintele consiliului de administrație
 • prof. Ionela MANDA - directorul adjunct al colegiului, reprezentant al consiliului profesoral
 • prof. Csaba GALAMBOSI - reprezentant al consiliului profesoral
 • prof. Agota LUPOU - reprezentant al consiliului profesoral
 • prof. Antonela PORUMBĂCEAN - reprezentant al consiliului profesoral
 • Oana ȚOPE - reprezentant al comitetului de părinți, în calitate de președinte
 • Cristian SILAGHI - reprezentant al comitetului de părinți, în calitate de vicepreședinte
 • Alexandra UDUDEC - reprezentantul ales al elevilor
 • Cristina DRAGOȘ - reprezentant al Primăriei Satu Mare
 • Marcel FECHETE - reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
 • Gheorghe STAN - reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

 

Invitați cu statut de observator:

 • prof. Sanda NEȘTE, reprezentant al federației sindicale FSLI
 • Veronica PERENI, reprezentant al federației sindicale FEN

 

Secretar al consiliului de administrație:

 • Rodica ANDREICA, secretar-șef al colegiului