Plantări de Centenar

Fişă de monitorizare a activităţii

 

Eveniment Eco: Sărbătoarea Centenarului
Denumirea activităţii: Plantarea ”Stejarului Centenar”, a ”Teiului Unirii”, a ”Mesteacănului Reântregirii” și a ”Salcâmului Armoniei”
Data desfăşurării: 12 noiembrie 2018
Locaţia: curtea școlii
Participanţi: clasa a XII-a A
Responsabil: prof. Monica Pădureanu
Descrierea activităţii: au fost plantați 8 arbori : 2 stejari, 2 tei, 2 mesteceni, 2 salcâmi care au fost denumiți în contextul aniversării Centenarului Marii Uniri : ”Stejarul Centenar”, ”Teiul Unirii”, ”Mesteacănul Reântregirii”, ”Salcâmul Armoniei”
Impactul activităţii: - a fost marcat și comemorat evenimentul centenar ”Marea Unire”