Colegiul Național „Ioan Slavici”

Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!

Colegiul Național „Ioan Slavici”

Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!

Colegiul Național „Ioan Slavici”

Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!

Colegiul Național „Ioan Slavici”

Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!

Oferta educațională

Tradiție, prestigiu, profesionalism – acestea sunt principalele atuuri ale colegiului nostru. Oricine îi calcă pragul este impresionat de relația dintre cadrele didactice și elevi, de stilul democratic în care se derulează procesul instructiv-educativ. Și atmosfera din școală, cea extra-curriculară, este demnă de invidiat. Întregul profil educațional al Colegiului Național „Ioan Slavici” oferă garanția reușitei prin dăruirea cadrelor didactice, creativitate și adaptare la cerințele pieței muncii. Vizitați-ne și vă veți convinge! (Poza abee5)

Reabilitare

Prezentarea proiectului

 

Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Colegiului Naţional loan Slavici din municipiul Satu Mare" este finanţat din Fonduri Structurale în cadrul POR 2007-2013, Axa Prioritară 3 - „Îmbunătăţirea Infrastructurii Sociale " Domeniul major de intervenţie 3.4. - „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă".

Valoarea totală a proiectului este de 11.119.246,40 lei + TVA (2.098.212,26 lei) din care cofinanţarea municipiului Satu Mare este de 2% în cuantum de 222.384,93.

Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare şi anume îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi dotarea unităţii şcolare în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene. În acest sens îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente vor contribui semnificativ la atigerea obiectivelor specifice privind asigurarea calităţii procesului in-structiv-educativ, precum şi a accesului la educaţie.

Obiectivul general al proiectului este în perfectă concordanţă cu domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" urmărind atingerea indicatorilor de program ai Axei Prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", în cadrul POR 2007-2013.

Pornind de la nevoile reale ale învăţământului preuniversitar sătmărean, am identificat următoarele obiective specifice:

  • Reabilitarea şi modernizarea capitală a celor două clădiri A şi B, Sala de Sport aparţinătoare Colegiului Naţional „loan Slavici" din municipiul Satu Mare, prin renovarea interioară şi exterioară a clădirilor existente, prin recomparti-mentarea spaţiilor iniţiale, prin aplicarea unor măsuri privind eficienţa energetică a clădirilor existente, măsuri care vor spori confortul beneficiarilor şi vor conduce la păstrarea şi conservarea patrimoniului local.
  • Îmbunătăţirea desfăşurării procesului educaţional prin dotarea şi echiparea Colegiului Naţional „loan Slavici" din municipiul Satu Mare cu echipamente IT de ultimă generaţie, precum şi alte materiale didactice moderne având rolul de a eficientiza calitatea actului de învăţământ

 

Obiectivele specifice ale proiectului vor fi realizate prin derularea şi implementarea activităţilor prevăzute în cadrul proiectului, precum şi prin rezultatele scontate, contribuind astfel la creşterea rolului educaţional prin asigurarea accesului egal la educaţie şi facilitarea condiţiilor de învăţare prin modernizarea şi reabilitarea Colegiul Naţional „loan Slavici" din municipiul Satu Mare, fiind necesare investiţii majore în refacerea infrastructurii unităţii şcolare, precum şi dotarea acesteia cu echipamente IT şi echipamente didactice moderne.

Aceste intervenţii au ca scop păstrarea şi conservarea patrimoniului local, deoarece clădirile aferente Colegiului Naţional „loan Slavici" sunt declarate clădiri de patrimoniu categoria B, asigurând îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare a tuturor elevilor înscrişi la colegiu, astfel încât performanţele şcolare să crească.

Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Colegiului Naţional loan Slavici din municipiul Satu Mare" se derulează pe o perioadă de 24 luni din care 18 luni reprezintă execuţia lucrărilor.

Grupul ţintă este reprezentat de elevii şi profesorii care îşi desfăşoară activitatea curentă în cadrul Colegiului Naţional „loan Slavici" din municipiul Satu Mare, care vor beneficia de rezultatele proiectului.

 

Beneficiarii direcţi:

  • 825 elevi (49 la ciclul gimnazial şi 776 la ciclul liceal);
  • 69 cadrele didactice angajate profesori și învăţători
  • 6 personalul didactic auxiliar
  • 12 personal nedidactic

 

Activităţi derulate în cadrul proiectului:

  • Realizarea managementului de proiect;
  • Executarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi dotare a clădirilor A şi B , Sala de Sport aferente Colegiului Naţional loan Slavici;
  • Publicitate şi informare;
  • Monitorizarea şi evaluarea proiectului.

Trecut, prezent și viitor

Amplasată într-o zonă centrală, nu departe de centrul vechi al municipiului Satu Mare, pe strada Ioan Slavici nr. 4, ne întâmpină clădirea Colegiului Național „Ioan Slavici”. Școala își are originile la începuturile secolului al XIX-lea, continuă tradiția înaintașilor, păstrându-și identitatea și dezvoltând o cultură organizațională adaptată noutății și inovației. Prestigiul acestui colegiu se datorează profesionalismului și implicării cadrelor didactice, dotărilor moderne și, mai ales, numărului mare de absolvenți care, urmând studiile universitare, devin personalități ale vieții științifice și culturale românești sau distinși reprezentanți ai românismului în străinătate. O amprentă unică în comunitatea sătmăreană ne oferă elevii profilului pedagogic, specializarea învățători-educatoare care, în urma absolvirii, devin la rândul lor dascăli ce modelează cu pricepere și dăruire zeci de generații.

Vă așteptăm cu porțile și inimile deschise la Colegiul Național „Ioan Slavici” ca să deveniți buni profesioniști, oameni de calitate, deoarece, așa cum spunea Ioan Slavici, patronul spiritual al colegiului nostru:

 

Una din marile mulțumiri ale vieții e să te știi om bun.
Ioan SLAVICI
Ioan SLAVICI
1848 - 1925

 
Dir. prof. dr.  Alina Dragoș
Dir. adj. prof. Ionela Manda