Ofertă discipline opționale

 

Clasele gimnazialeDiscipline opționale
Clasa a V-a

Limba engleză

Matematică aplicată

Clasa a VI-a

Limba engleză

Matematică aplicată

Clasa a VII-a

Limba engleză

Matematică 

Clasa a VIII-a Limba engleză
Clasa a VIII-a 

Limba și literatura română

Matematică aplicată

Profil Discipline opționale
Științe ale naturii Chimie
Matematică – informatică intensiv informatică Informatică
Matematică – informatică bilingv engleză

Geografia Marii Britanii și a SUA

Informatică

Filologie bilingv engleză

Geografia Marii Britanii și a SUA

Filologie

Gramatica limbii române

Științe socio-umane Istorie
Educator – învățător Introducere în pedagogie
Profil Discipline opționale
Științe ale naturii Educație pentru sănătate
Matematică – informatică intensiv informatică Informatică
Matematică – informatică bilingv engleză

Istoria Marii Britanii și a SUA

Informatică

Filologie bilingv engleză

Istoria Marii Britanii și a SUA

Filologie

Gramatica limbii române

Științe socio-umane Badminton
Educator – învățător

Teoria instruirii

Psihologie generală

Profil Discipline opționale
Științe ale naturii

Geografia județului Satu Mare

Educație pentru sănătate

Tipuri de reacții chimice în chimia organică

Badminton

Matematică – informatică intensiv informatică

Matematică aplicată

Informatică

Matematică – informatică bilingv engleză

Matematică aplicată

Cultură și civilizație anglo-saxonă și americană

Filologie bilingv engleză

Elemente de cultură și civilizație anglo-saxonă și americană

Istorie

Istoria recentă a României

Geografie

Gramatica limbii române

Films - stories in motion

Filologie

Istorie

Istoria recentă a României

Geografie

Gramatica limbii române

Films - stories in motion

Științe socio-umane

Limba română

Geografie

Educație pentru sănătate

Istoria recentă a României

Limba engleză

Educator – învățător

Managementul clasei

Psihologia vârstelor

Profil Discipline opționale
Științe ale naturii

Matematică

Chimie

Mecanisme de reacție în chimie organică

Biologie

Limba și literatura română

Matematică – informatică intensiv informatică

Matematică

Informatică

Matematică – informatică bilingv engleză

Elemente de cultură și civilizație anglo-saxonă și americană

Matematică

Limba engleză

Filologie bilingv engleză

Elemente de cultură și civilizație anglo-saxonă și americană

Geografia județului Satu Mare

Limbă și literatura română

Films - stories in motion

Istorie

Geografie

Gramatica limbii române

Filologie

Geografia județului Satu Mare

Limba și literatura română

Films - stories in motion

Istorie

Geografie

Gramatica limbii române

Științe socio-umane

Istoria Monarhiei în România

Istorie

Limba și literatura română

Limba engleză

Geografie

Badminton

Educator – învățător

Geografie

Psihopedagogie specială