Repartizarea claselor

În anul școlar 2022 - 2023, Colegiul Național „Ioan Slavici” are un efectiv de 756 elevi, dintre care 113 în ciclul gimnazial și 643 în ciclul liceal. Cele 27 de clase sunt îndrumate de profesori diriginți, după cum urmează:

 

 

 

 

 

 

Clasa Profilul Efectivul de elevi Prof. diriginte
a V-a    26 Cecilia NASTOR
a VI-a    26 Adriana CHIOREANU
a VII-a    31 Ramona VAGNER
a VIII-a    30 Irina FLOREA
a IX-a A Științe ale naturii 
 26 Sanda NEȘTE
a IX-a B Matematică-informatică intensiv informatică  26 Annamaria LOKOS
a IX-a C Matematică-informatică bilingv engleză  26 Bianca CIGAN
a IX-a D Filologie  14 Cristina DREGAN 
a IX-a D Filologie bilingv engleză  13 Cristina DREGAN
a IX-a E Științe socio-umane 27 Radu DAVID
a IX-a F Învățător-educatoare  24  Antonella PORUMBĂCEAN
a X-a A Științe ale naturii  28 Simona SIBIAN
a X-a B Matematică-informatică intensiv informatică  14 Agota LUPOU
a X-a B Matematică-informatică bilingv engleză  10 Agota LUPOU

a X-a C

Filologie 

 13

Bogdan LENGHEL

a X-a C Filologie bilingv engleză 17 Bogdan LENGHEL
a X-a D Științe socio-umane  27 Adrian ROMAN
a X-a E Învățător-educatoare  23 Izabela LATIȘ
a XI-a A Științe ale naturii  31 Corina GOMBOS

a XI-a B

Matematică - informatică intensiv informatică

 30

Călin POPESCU

a XI-a C Matematică - informatică bilingv engleză 27 Dorel TODUȚ
a XI-a D Filologie  16 Florica SUCIU
a XI-a D Filologie bilingv engleză  15 Florica SUCIU
a XI-a E Științe socio-umane  31 Alina ȘOVRE
a XI-a F Învățător-educatoare  27 Daniela ROGOJAN
a XII-a A Științe ale naturii  30 Monica PĂDUREAN
a XII-a B Matematică-informatică intensiv informatică  31 Timea KABAI
a XII-a C Matematică-informatică bilingv engleză  29 Csaba GALAMBOSI
a XII-a D Filologie   15 Adriana GRUIA
a XII-a D Filologie bilingv engleză  15 Adriana GRUIA
a XII-a E Științe socio-umane  31 Paula GALOȘ
a XII-a F Învățător-educatoare  27 Adela FILIP