Admitere în liceu

Admiterea în clasele a IX-a se face pe baza mediei de admitere, în funcție

de numărul de locuri disponibile.

 

Medii admitere - promoția 2018

Media admitere clasa a VIII-a

 

Admiterea în clasa a IX-a, profil pedagogic, specializarea învățători – educatoare

Pentru admiterea în clasa a IX-a profil pedagogic, elevii vor susține probe de aptitudini:

 • Proba de aptitudini muzicale
 • Proba de aptitudini fizice
 • Proba de aptitudini artistice
 • Proba de investigare a capacității de comunicare și a dicției

 

Important!

 • Înscrierea se face în perioada 13-14 mai 2019, între orele 9 - 15, la secretariatul colegiului (mai multe informații în secțiunea Calendar admitere și Probe de aptitudini)
 • Susținerea probelor are loc în perioada 15-17 mai 2019
 • Afișarea rezultatelor se va face în data de 20 mai 2019

 

Admiterea în clasele a IX-a cu profil bilingv engleză (filologie bilingv engleză/ matematică-informatică bilingv engleză)

Se face pe baza mediei de admitere, cu condiția promovării în prealabil a examinării județene la limba engleză sau prin echivalarea certificatului Cambridge KET sau PET.

 

Informații admitere 2019

Specializare Cod Nr. locuri Forma de învăţământ Filiera Profil Intensiv Limba de predare Bilingv Media de Admitere 2018
Matematică-Informatică 117 28 de zi Teoretică Real - Limba română - 8.53
Matematică-Informatică 118 28 de zi Teoretică Real - Limba română Engleză 8.12
Științe ale Naturii 116 28 de zi Teoretică Real - Limba română - 8.36
Științe ale Naturii 116 28 de zi Teoretică Real - Limba română Engleză -
Filologie 119 14 de zi Teoretică Uman - Limba română Engleză 7.96
Filologie 120 14 de zi Teoretică Uman - Limba română - 7.97
Științe Sociale 121 28 de zi Teoretică Uman - Limba română - 7.54
Educator - învățător - 28 de zi Vocațională Pedagogic - Limba română - 7.32

Arhivă medii de admitere

Specializare Bilingv 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Educator - învățător - - - - - - - - - - - - - - - - -
Matematică-Informatică - 9.16 8.86 8.89 8.45 8.68 7.54 8.50 - 8.65 9.04 8.99 8.93 8.68 8.87 8.84 8.92
Matematică-Informatică Engleză 8.81 - 8.87 6.42 7.04 7.32 8.22 8.37 8.60 8.56 8.67 7.50 8.37 8.22 8.45 -
Științe ale Naturii - 8.86 8.54 8.70 8.11 8.98 8.05 8.41 - 8.75 8.72 8.67 8.68 8.39 8.72 8.43 8.69
Filologie Engleză 8.53 7.30 7.48 6.99 7.08 6.49 7.98 8.42 7.74 8.38 8.38 7.29 8.81 8.73 8.59 -
Filologie - 8.44 7.65 8.11 7.21 8.22 7.75 8.50 - 8.62 8.80 - - - - - -
Stiințe Sociale - 8.03 7.50 8.01 7.33 8.07 7.72 8.33 - 8.65 8.86 8.57 8.63 8.33 8.66 8.34 8.58
Filologie Franceză - - - - - - 7.52 - - - - - - - - -
Științe ale Naturii Engleză - 7.98 - - - - - 8.42 - - - - - - - -
Știinte Sociale Engleză - - - - - - - 8.56 - - - - - - - -

 

Probe de aptitudini

Anexă la ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3765/30.04.2009

Specializarea învăţători-educatoare

 

Proba de aptitudini muzicale

Va consta în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:

 • intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învăţate în clasele I- VIII;
 • reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

Aptitudinile investigate sunt:

 • auzul muzical
 • simțul ritmic
 • memoria muzicală
 • calitățile vocale

 

Proba de aptitudini fizice

Va consta în verificarea aptitudinilor fizice prin:

 • reproducerea după model a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;
 • 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a - a Vl-a, executate izolat;
 • alergare 600 m – fără cerinţă de timp (implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

 • memorie motrică şi coordonare;
 • starea funcţională a coloanei vertebrale;
 • funcţie normală a sistemului cardio-respirator;

 

Proba de aptitudini artistice

Va consta în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie. Aptitudinile investigate sunt:

 • receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte;
 • încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.

 

Interviu/Dicție

Va consta în:

 • recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
 • lectură la prima vedere;
 • o participare la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta (se verifică, prin dialog, capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).

Aptitudini investigate:

 • capacitatea de a comunica;
 • dicţia.

 

NOTĂ

 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis” sau „respins”.
 2. Respingerea la o probă, atrage după sine obţinerea calificativului „respins” la probele de aptitudini.
 3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini.
 4. Comisia pentru fiecare probă de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu şi unul de liceu.
 5. Preşedintele comisiei este directorul unităţii şcolare.

 

Planificarea probelor de aptitudini

Pentru proba de educaţie plastică, candidaţii se vor prezenta cu foaie de desen (mare), creion, culori de apă (guaşe, tempera sau acuarele), penson şi vas pentru apă.

Pentru proba de educaţie fizică, candidaţii vor avea asupra lor echipament sportiv corespunzător. Candidaţii se vor prezenta la susţinerea probelor de aptitudini cu buletinul de identitate (certificat de naştere pentru cei care nu au încă buletin de identitate).

Descarcă