Admitere în liceu

Admiterea în clasele a IX-a se face pe baza mediei de admitere, în funcție de numărul de locuri disponibile.

 

Broșura „Admiterea în învățământul liceal și profesional 2020 - județul Satu Mare”

 

Admiterea în clasa a IX-a

 

Admiterea în clasa a IX-a, profil pedagogic, specializarea învățători – educatoare

Important!

  • La învățământul liceal – filiera vocațională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului conform  OMEC 4317/2020 Anexa nr.3.

 

Admiterea în clasele a IX-a cu profil bilingv engleză (filologie bilingv engleză/ matematică-informatică bilingv engleză)

Verificarea cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se face conform  Anexei nr.4 la OMEC 4317/2020.

 

Informații admitere 2020

Specializare Nr. locuri Forma de învăţământ Filiera Profil Intensiv Limba de predare Bilingv Media de Admitere 2019
Matematică-Informatică 28 de zi Teoretică Real - Limba română - 8.65
Matematică-Informatică 28 de zi Teoretică Real - Limba română Engleză 8.62
Științe ale Naturii 28 de zi Teoretică Real - Limba română - 8.39
Filologie 14 de zi Teoretică Umanist - Limba română Engleză 8.63
Filologie 14 de zi Teoretică Umanist - Limba română - 8.35
Științe Sociale 28 de zi Teoretică Umanist - Limba română - 7.94
Educator - învățător 28 de zi Vocațională Pedagogic - Limba română - 7.58

Arhivă medii de admitere

Specializare Bilingv 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Educator - învățător - 7.32 - - - - - - - - - - - - - - - -
Matematică-Informatică - 8.53 9.16 8.86 8.89 8.45 8.68 7.54 8.50 - 8.65 9.04 8.99 8.93 8.68 8.87 8.84 8.92
Matematică-Informatică Engleză 8.12 8.81 - 8.87 6.42 7.04 7.32 8.22 8.37 8.60 8.56 8.67 7.50 8.37 8.22 8.45 -
Științe ale Naturii - 8.36 8.86 8.54 8.70 8.11 8.98 8.05 8.41 - 8.75 8.72 8.67 8.68 8.39 8.72 8.43 8.69
Filologie Engleză 7.96 8.53 7.30 7.48 6.99 7.08 6.49 7.98 8.42 7.74 8.38 8.38 7.29 8.81 8.73 8.59 -
Filologie - 7.97 8.44 7.65 8.11 7.21 8.22 7.75 8.50 - 8.62 8.80 - - - - - -
Stiințe Sociale - 7.54 8.03 7.50 8.01 7.33 8.07 7.72 8.33 - 8.65 8.86 8.57 8.63 8.33 8.66 8.34 8.58
Filologie Franceză - - - - - - - 7.52 - - - - - - - - -
Științe ale Naturii Engleză - - 7.98 - - - - - 8.42 - - - - - - - -
Știinte Sociale Engleză - - - - - - - - 8.56 - - - - - - - -