Eco-Școală

Eco-Schools este un program pentru managementul mediului și certificarea școlilor care-l implementează, coordonat la nivel internațional de Fundația de Educație pentru Mediul Înconjurător (FEE), ce reunește 81 de organizații din 68 de țări, care acționează la nivel național în domeniul educației pentru o dezvoltare durabilă. Dintre acestea, în anul 2014, 58 de țări au implementat Programul mondial ECO-SCHOOLS. Pe plan mondial, Programul este susținut de Uniunea Europeană, UNESCO și UNEP (Programul Națiunilor Unite pentru Mediu).

Participarea unităților școlare la Programul internațional Eco-Schools reprezintă oportunitatea realizării unor acțiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice, a părinților și cu un ecou important în rândul comunității locale. 

Programul Eco-Școala a debutat pe mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la necesitatea implicării tinerilor în  găsirea de soluții la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local. În anul 2014 au participat 42.998 de școli din lume, din care circa 16.000 dețin Certificat de Eco-Școală și Steagul Verde. Un număr de peste 14.000.000 de copii și tineri, peste 1.180.000 de cadre didactice și 13.221 de autorități locale dezvoltă acest program în lumea întreagă.

 

c

c

c

c

c

c

c

c
 

Colegiul Național „Ioan Slavici” face parte din programul Eco-Școala din anul 2006, an în care i-a fost acordat Steagul Verde. În ultimii opt ani, colegiul nostru a fost reevaluat de patru ori, păstrându-și cu mândrie titlul de Eco-Școală și fiind actualmente singurul liceu din județ care se bucură de această apreciere. Prin participarea la programul mondial Eco-Școala:

  • colegiul contribuie la protejarea mediului înconjurător alături de alte şcoli, instituţii, din România şi din U.E.;
  • elevii identifică şi conştientizează problemele de mediu ale comunităţii locale, naționale și inclusiv mondiale;
  • elevii şi cadrele didactice se implică în responsabilizarea comunității locale în privința nevoii protejării mediului înconjurător: sănătatea mediului depinde de oameni;
  • elevii pun în practică sloganul CNIS, „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” (Mahatma Gandhi), prin oferirea unor exemple de bună – practică;
  • elevii îşi dezvoltă spiritului ecologic, iar prin intermediul lor şi comunitatea locală;
  • elevii promovează solidaritatea între generaţii prin antrenarea în acţivităţi a copiilor de grădiniță, a părinţilor, a agenţilor economici şi a altor voluntari ;
  • elevii marchează evenimente importante din calendarul ecologic;
  • elevii îşi dezvoltă creativitatea, spiritul critic şi propria personalitate pentru atingerea scopului propus.