Asociația Părinților

Asociația Părinților „Ioan Slavici” Satu Mare de pe lângă Colegiul Național „Ioan Slavici” a fost înființată în anul 2008 și este înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 70615/A/2008. Încă de la înființare ne-am străduit să oferim părinților elevilor Colegiului o interfață prietenoasă prin care să contribuim la evoluția contextului educațional din Colegiu, prin proiecte dedicate modernizării spațiilor de învățare, susținerii cadrelor didactice în activitatea lor curentă și completarea resurselor necesare pentru realizarea proiectelor elevilor.


Asociația Părinților dorește să inițieze un dialog activ, constructiv între părinți, elevi, profesori, pentru a ridica la cote cât mai înalte prestigiul Colegiului Național „Ioan Slavici” în rândul celorlalte licee din Satu Mare și din țară.
În ultimii ani școlari, am reușit să atragem, prin mecanismul de 2% (declarațiile 200 și 230) și sponsorizări oferite de companii, fonduri pentru proiecte și activități diverse:

  • susținerea financiară a participării la o parte din olimpiadele și concursurile la care elevii Colegiului se califică;
  • susținerea concursurilor organizate de Colegiu, inclusiv a celor cu participare internațională;
  • susținerea Cluburilor organizate în cadrul Colegiului, inclusiv pentru participarea la competiții internaționale;
  • organizarea de Miss Boboc;
  • achiziția de premii pentru premianții Colegiului;
  • achiziția de dotări necesare activității pentru care fondurile publice sunt insuficiente (materiale didactice, aparate de aer condiționat, aspirator ș.a.).

 

Dacă doriți să ne ajutați în atingerea obiectivelor stabilite, mai jos aveți la dispoziție documentele necesare:

  • Contract de sponsorizare – descarcă în format .pdfdescarcă în format .doc
  • Declarația 230 – Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii
  • Declarația 200 – Declarație privind veniturile realizate din România – destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil

 

Date de identificare:
ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR „IOAN SLAVICI” DIN SATU MARE
Cod de Identificare Fiscală (CIF): 24553350
Cont (IBAN): RO94 RNCB 0226 1048 5080 0001