Evaluarea Națională

Probe

Elevii claselor a VIII-a participă în anul şcolar 2018-2019 la Evaluarea Naţională organizată la disciplinele:

 1. Limba şi literatura română [18.06.2019]
 2. Matematică [20.06.2019]

Fiecare probă are o durată de 120 minute şi toate probele se susţin în unitatea de învăţământ în care este înmatriculat elevul. Subiectele pentru Evaluarea Naţională se elaborează în cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, după modelul evaluărilor internaţionale standardizate.

 

Metodologia, calendarul şi programele pentru Evaluarea Naţională

 

În anul şcolar 2018-2019, Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a este reglementată de următoarele acte normative:

            Ordinul ministrului educației naționale

            Metodologia organizării şi desfăşurării Evaluării Naţionale

            Calendarul Evaluării Naţionale

 

Programele în vigoare pentru probele pe care le vor susţine elevii claselor a VIII-a în anul şcolar 2018-2019 în Evaluarea Naţională sunt:

            Programa pentru proba de Limba şi literatura română

            Programa pentru proba de Matematică

 

Calendarul simulării Evaluării Naţionale Naţionale

 

Informațiile următoare vor fi actualizate la datele corespunzătoare din proceduri/calendar.

Vă rugăm reveniți!

 

În atenţia candidaţilor:

 1. Candidaţii se vor prezenta la ora 08.30. Probele încep la ora 09.00 şi durează 120 minute.
 2. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi instrumente de scris:
  • pix/stilou cu pastă/cerneală albastră pentru redactarea lucrării
  • creion cu mină neagră pentru realizarea desenelor la proba de matematică
 3. Este interzis candidaţilor să pătrundă în sălile de examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau comunicare 
 4. Candidaţii sunt informaţi că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din sala de examen şi acordarea notei 1 (unu).
 5. Candidaţii pot să aibă şi să utilizeze instrumente de desen pentru proba de matematică. Toate desenele se fac cu creion cu mină neagră.

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi profesorului diriginte al clasei a VIII-a.

 

Modele de subiecte