Bacalaureat

 

Bacalaureat 2022

Probele examenului de Bacalaureat

 • Probă scrisă la limba și literatura română – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările;
 • Probă scrisă la limba și literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;
 • O probă scrisă, diferențiată în funcție de filieră, profil și specializare, după cum urmează:
  • matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic – specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională;
  • istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate la punctul c);
 • O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe:
  • fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională;
  • geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie, sociologie, pedagogie – pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui menţionat la punctul d). 

 

Metodologia și calendarul pentru examenul de bacalaureat

Examenul de bacalaureat este reglementat prin următoarele acte normative:

Rezultatele la probele de Competențe lingvistice și digitale 2022 sesiunea august-septembrie

Subiecte, bareme şi modele de subiecte pentru probele examenului de bacalaureat găsiţi la adresele:

Subiecte 2021

Subiecte 2020

Subiecte 2019

Subiecte 2018